Historie

Prvními předchůdci loutkářského souboru Sokola Pražského bylo pár nadšenců, kteří s vypůjčenými loutkami na improvizované scéně zahráli první loutkové představení v Sokolu Pražském.

Loutkové divadlo Hamilky a Dagmary Evaldových

Loutkové divadlo Hamilky a Dagmary Evaldových

Bylo to před devadesáti lety na nově zakoupeném pozemku pro letní cvičiště v Kateřinské ulici v Praze.
Šatna, využívaná pouze v létě, sloužila v zimních měsících jako hlediště divadélka.
Prvních třináct členů nového souboru sehrálo již 4. listopadu 1923 hru Krasocitný Budulínek od, tehdy populárního básníka, Fa Presta (Karla Maška).
Tehdejší soubor se postupně rozrůstal až na počet asi pětadvaceti stálých členů.
Do doby před druhou světovou válkou dosáhl vysoké umělecké i technické úrovně a inscenoval i náročné činohry pro dospělé.
Loutkám se dařilo až do zákazu činnosti Sokola v roce 1940.

Po návratu v roce 1945 se toho, co v Kateřinské ulici z divadélka zbylo, ujal zkušený loutkář bratr Perlík, který pro plnou obnovu činnosti strhl svým nadšením partu dorostenců a dorostenek, se kterými postupně doplnili a opravili vše, co bylo zničeno či zmizelo, aby již 24. února 1946 zahráli první představení.

S další pohromou Sokola po slavném XI. sletu 1948, kdy se novému režimu dobře hodil Tyršův odkaz tělocvičný, ale veškerá činnost kulturní a vzdělavatelská byla se sokolskou hlavičkou neslučitelná, zanikl i nadějný soubor mladých loutkářů. Navíc nezůstalo ani sokolské cvičiště a stará budova byla zbourána.

Autor loutek bratr Lébr přebírá ocenění

Autor loutek bratr Lébr přebírá ocenění

 

Po obnově Sokola v roce 1989 pro loutkáře nezbylo nic. Úsilím manželů Lebrových ale posléze postupně vznikl padesátičlenný soubor dřevěných herců.

Byl to dar Sokolu Pražskému za krásná léta, která ve svém mládí tito manželé v Sokolu prožili.

 

 

 

Od roku 1999 se soubor pokusil o pokračování činnosti studováním převážně her Schweigstilových.
Mimo domovskou scénu si soubor zahrál i v Nosticově divadle u Tyršova domu pro dětské cvičence, kteří přijeli z celé republiky na XIV. všesokolský slet v roce 2006. Soubor nastudoval hru Dušička z vodníkova hrníčka i v němčině a s úspěchem ji inscenoval ve švýcarském Zurichu v roce 2018.

První účast na přehlídce amatérských loutkových divadel Pražský Tajtrlík v roce 2005

První účast na přehlídce amatérských loutkových divadel Pražský Tajtrlík v roce 2005

Soubor loutkového divadla Sokola Pražského – Kašpárek se pravidelně zúčastňuje pražského Tajtrlíka a přehlídek sokolských divadel v Přerově. V roce 2021 jsme se zúčastnili Festivalu zámeckého divadla Makačíno na zámku Kačina nedaleko Kutné Hory.

Nové hlediště loutkového divadla Sokola Pražského - Kašpárek

Nové hlediště loutkového divadla Sokola Pražského – Kašpárek

 

V současnosti hraje soubor pro nejmenší diváky v malém divadélku v budově Sokola Pražského. O prázdninách v létě 2020 proběhla rekonstrukce prostor divadélka a tím se výrazně zvýšila kapacita hlediště.

V dopoledních i odpoledních představeních pro předškoláky po cvičení a také pro školáky, kteří docházejí za svými dřevěnými hrdiny z blízkého okolí ale i z celé Prahy.
Mezi návštěvníky divadélka patří i pacienti psychiatrické kliniky nemocnice Na Karlově.
Loutkové divadlo má neuvěřitelný vliv na psychiku dětí i dospělých.

 

 

Na repertoáru jsou hry jako Dušička z vodníkova hrníčka a mnoho dalších.

I díky grantu Prahy 2, z něhož si soubor mohl pořídit novou zvukovou i světelnou techniku a vozík, který pomáhá kulisy přemisťovat z místa na místo,
může za vámi loutkové divadlo Sokola Pražského – Kašpárek kamkoliv vycestovat …